Đọc Truyện [EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạnh Vũ Phố - Lý Thư Cẩm - GICUNGCO.ORG

Truyện: Hạnh Vũ Phố
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Thụ ngốc manh, Ôn nhu công, HE, bánh ngọt nhỏ, Nhẹ nhàng, 1v1
Số chương: 58 chương + 8 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đã lết xong

Bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-625697.html

Edit: Bò
Beta: Bò (chưa beta)

Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.
Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
Không reup, không chuyển ver, không audio
Nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VER
DO NOT REUP. DO NOT AUDIO.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,994,651

Luợt xem: 1,663,756

Luợt xem: 7,418,585

Luợt xem: 6,585,275

Luợt xem: 23,025,339