Đọc Truyện [EDIT] Dư Nhân vòng ( NP, cao H, incest) - GICUNGCO.ORG

Dư Nhân vòng
Tác giả: Dư Trạc
Nguồn convert :@vespertine @Annh Thư139
Editor:@chandi519

Dư Nhân phát hiện mình bị ba mê gian sau đó lựa chọn dấu diếm.

Sau lại mặt ngoài đứng đắn thực tế lời cợt nhả qua mấy ngày dư hướng đông liền mang cô đi lên con đường tình dục : ba , bạn trai, ba bạn trai , bác, chú, bạn ......

Cuộc sống cô đã trải qua rất nhiều người đàn ông có quan trọng có ngoài ý.

*

PS: 1. Nữ chính có chút dâm, có chút ác, cũng có chút đáng yêu, khác, nữ chính có thể mắng, tác giả không thể mắng oa ( tay sờ đầu chó )

2. Toàn văn vô tam quan, biện hộ sĩ chớ vào. Có chỗ không hợp logic , mời không chấp nhặt, đây là thịt văn +3

Lời editor:
😈Động sắc nữ
😇Những tâm hồn trong trắng thỉnh qua đầu.
🙊Vô tam quan .Mục đính để giải trí kính mong các kim chủ tách biệt thực tế và truyện.
😗Vì đọc truyện mà tam quan vặn vẹo thì tại hạ không chịu trách nhiệm

Truyện đang xem

Về tác giả