Đọc Truyện [Dropped] 12cs | textfic | Hónggg - GICUNGCO.ORG

"Ê mày, hướng 1 giờ có drama!"
"Đâu? Hónggg!"

"Chời ơi bà con cô bác lại đây mà coi! Mấy đứa, thằng kia lại đăng tus sầu bi nữa kìaaa."
"Cha mẹ bỏ tiền ra cho mày ăn học, suốt ngày yêu với chả đương, xong rồi than thất tình?"
"Nói ghê chưa, chờ ngày mày bị nghiệp quật ha!"
"Hông có đâu con gái."
"Tao chống mắt lên coi, ha!"
"Ê ê hónggg vớiii."

Truyện đang xem

Về tác giả