Đọc Truyện [Drop] Hạnh Phúc Muộn Màng - GICUNGCO.ORG

Ta trước đây đăng truyện trg đoản của ta nhưng vì một số trục trặc nên ta đăng truyện riêng ra nha.
Nd thì cũng chỉ có 1 từ: ngược.
Mà ngược nhẹ thôi.

Truyện đang xem

Về tác giả