Đọc Truyện | Drahar | Độc ác thì sao? - GICUNGCO.ORG

«Tác giả - Author» - ⋚ Nanh' ⋛

«Nhân vật Chính - Main Character»
Draco Malfoy X Harry Potter.

«Thể loại - Category» - Đồng nhân HP, Đam mỹ/Bách Hợp, Nữ vương thụ, Hắc Hóa Cứu Thế chủ, 1x1, Ngược nhẹ, Hint+.

«Tình trạng» - Tiếp tục.

«Good Ending»

«Mục lục» - 38/96

- Ta không hiểu yêu là gì nhưng vì người ta sẽ thử.

Lưu ý: Truyện có thể nhiều yếu tố bạo lực, và đặc biệt lỗi tùm lum, ship couple một cách ngang ngược, OOC là chuyện không thể tránh khỏi :/

Các anh chị em nhớ cẩn thận trước khi vào ٩( ᐛ )و

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 761,209

Luợt xem: 12,255,456

Luợt xem: 28,049,011

Luợt xem: 156,020,644

Luợt xem: 48,087,590