Đọc Truyện Đợi em cả đời - GICUNGCO.ORG

Truyện dành cho các bạn teen
Thể loại : lãng mạn ,rồ màn tịt
Truyện này hài ,có lúc không hài.Ý là hài nửa mùa
Truyện hàng tuần ra 1 chương ,có lúc không ra
Đọc vui vui thôi ,nhưng coi chừng lọt hố
Đôi khi sai "trính tã" mong các độc giả bỏ qua :P

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,803,754

Luợt xem: 10,446,033

Luợt xem: 39,698,482

Luợt xem: 11,205,347

Luợt xem: 45,168,172

Luợt xem: 143,861,759

Luợt xem: 223,968,401

Luợt xem: 25,523,983