Đọc Truyện cuồng loạn độc chiếm - GICUNGCO.ORG

Gã là một kẻ cô đơn, cô cũng là một kẻ cô đơn... trong vô tri vô giác, hai người tự tìm đến nhau... vồ vập lấy nhau, cổ xuý lấy nhau, hệt như những loài thú hoang dã ẩn nhẫn ở rừng xanh.


€ thanhxxuaan

started: 07.09.2018
ended:

Truyện đang xem

Về tác giả