Đọc Truyện [Đoản văn] Anh trai tôi - GICUNGCO.ORG

Just for fun hệ hệ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Câu chiện 50% thật 50% pú cỏ, tuy nhiên xin vui lòng không chuyển mối quan hệ nhân vật thành romantic relationship, xin cảm ơn.
Ảnh bìa cũng của mình, tất nhiên, vì nó nhảm nhí ngang -)
#anti-romantic #comedy

Truyện đang xem

Về tác giả