Đọc Truyện đồ ngốc! em yêu anh thật đấy! - GICUNGCO.ORG

Câu chuyện kể về Huy, một học sinh lớp 12 không có gì nổi bật sống khép mình cho tới khi người con gái tên My xuất hiện và thay đổi cuộc đời hắn.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 224,031,417

Luợt xem: 8,526,084

Luợt xem: 1,581,694

Luợt xem: 5,996,810

Luợt xem: 45,623,967

Luợt xem: 38,210,885

Luợt xem: 2,815,678

Luợt xem: 6,825,972

Luợt xem: 25,734,025

Luợt xem: 39,933,669