Đọc Truyện [ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Diệp Ức Lạc
Edit: OnlyU
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, chủ công, tu chân
Nguồn raw: Liên Thành
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn:https://onlyusaya.wordpress.com/2021/05/12/muc-luc-ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/amp


Văn án

Từ bé Giang Thiếu Bạch đã đi theo sư phụ thần côn*, học từ lão bán tiên vài chiêu xem tướng bắt quỷ, từng nhiều lần thấy sư phụ bị xem là bọn giang hồ bịp bợm.

(Thần côn: Chỉ những tên lừa gạt giả thần giả quỷ)

Giang Thiếu Bạch cảm nhận sâu sắc vận mệnh nghề thiên sư đã tận, quyết định tương lai phải dấn thân vào hàng ngũ công chức.

Giang Thiếu Bạch chăm chỉ học hành, rốt cuộc cũng thi đậu đại học danh tiếng, bước lên con đường nhân viên nhà nước, lại gặp phải một loạt sự kiện thần thần quỷ quỷ...

Truyện đang xem

Về tác giả