Đọc Truyện [ĐM] Hảo Mộc Vọng Thiên - Nhĩ Nhã - GICUNGCO.ORG

Truyện Post với nhu cầu đọc Offline, mọi bản quyền thuộc sở hữu của tác giả và editor.

Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt
1. Quốc tướng gia thần toán (Viên Liệt x Ân Tịch Ly)
2. Hoàng Bán Tiên (Tư Đồ Ngận Suất x Hoàng Bán Tiên)
3. Hảo mộc vọng thiên (Tần Vọng Thiên x Mộc Lăng)
4. Thịnh thế thanh phong (Ngao Thịnh x Tương Thanh)

https://pubabeee.wordpress.com/2015/04/19/hao-mong-vong-thien/

Truyện đang xem

Về tác giả