Đọc Truyện [ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống - GICUNGCO.ORG

Hán Việt: Khai quải luyến ái hệ thống ( khoái xuyên )

Tác giả: Quất Tử Chu

Tình trạng bản gốc: Hoàn 190 chương

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Editor : Minniee

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Song khiết, Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Ngược tra , Vả mặt , 1v1

Truyện đang xem

Về tác giả