Đọc Truyện [ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit) - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Đường Đâu Đâu
Edit: Meii
- Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v)
Độ dài: 134 chương
Trạng thái bản gốc: Đã hoàn
Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v
Thể loại: Sảng văn, vô hạn lưu, hệ thống, chủ thụ.
Tag: Bệnh kiều real quỷ súc công X Bệnh kiều fake nhát cáy thụ.

Truyện đang xem

Về tác giả