Đọc Truyện Diệu nghịch tiên đồ-Hoàn - GICUNGCO.ORG

Diệu nghịch tiên đồ
Tác giả: Phù Sinh Nhược Triều
Converter: tuyetthienlam
Diệu nghịch tiên đồ giới thiệu vắn tắt:
Chính thống không nam chính tu tiên, nữ chính không phải Thánh Mẫu tiểu Bạch, hoan nghênh nhập hố.
------
Xuyên qua Tu Tiên Giới Khương Diệu bị người hãm hại truy sát,
Tự bạo sau tại thần bí không gian nhìn thấy một quyển tiểu thuyết,
Mới biết phía sau màn hắc thủ đúng là xuyên qua đường muội khương thiền!
Đương nàng lần nữa trùng sinh trở về, nàng thề, đời này như còn tại Tu Tiên Giới,
Nhất định phải trở thành mạnh đại tu sĩ, không còn giẫm lên vết xe đổ, không còn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Truyện đang xem

Về tác giả