Đọc Truyện (Dịch) Tin Đồn - Dư Trình - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Tin đồn
Tác giả: Dư Trình
Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng bản dịch: Hoàn thành
Người dịch: Liang

Truyện đang xem

Về tác giả