Đọc Truyện Đích phi sách - Chân Ái Vị Lương - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Đích phi sách/ 嫡妃策

Tác giả: Chân Ái Vị Lương/ 真爱未凉

Thể loại: trọng sinh, cung đấu, trạch đấu

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 231 chương

Nguồn tiếng Trung: https://www.wfxs.org/html/1504/

.
.
.

Nhảy hố 18/02/2021

Truyện đang xem

Về tác giả