Đọc Truyện 「Design • Edit Shop」ツ ❝ 灵魂之爱 • Soul Love Store ❞ - GICUNGCO.ORG

• Topic mở ra với mục đích nhận các đơn đặt hàng về edit nhằm trao dồi và rèn luyện kĩ năng của bản thân. Bởi vì dạo này khả năng lại xuống cấp trầm trọng rồi.

• "Có một số người không thể làm người yêu, nhưng bạn cũng không nỡ để người ta tay trong tay với người khác."

- Weibo/ Hyeyangs Dịch

シツ

Link artwork: https://twitter.com/Siketa_Matti/status/1255810887690027012?s=20

Artist: https://twitter.com/Siketa_Matti?s=20

Truyện đang xem

Về tác giả