Đọc Truyện Depression (Trầm cảm)  - GICUNGCO.ORG

Không có gì để nói =="
Chỉ là cái này cũng là copy --'
Vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.
Mong các bạn thông cảm

Truyện đang xem

Về tác giả