Đọc Truyện dễ dãi °gyuhao° - GICUNGCO.ORG

"tạm biệt, mingyu."

author: @glitterminghao
cảnh báo: lowercase

search google về từ hoes để biết thêm chi tiết. hy vọng tên fic mình để như vậy là ổn. fic đang trong quá trình xin per, nếu tác giả không đồng ý sẽ xóa ngay lập tức. bản dịch có sự hỗ trợ của google trans, vui lòng góp ý nhẹ nhàng nếu phát hiện lỗi sai. nội dung fic đến từ trí tưởng tượng, không nên áp đặt lên người thật.

dịch bởi: @wooydaz_

Truyện đang xem

Về tác giả