Đọc Truyện Dao nhỏ tinh-Tam Thiên Thế - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Đồng nhân, Không CP, Tương lai , OE , Manga anime , Nhẹ nhàng

Văn án:

Mặc kệ là trở thành đại danh trong tay đao, vẫn là này đó giữ gìn lịch sử đao, dù sao đều là đao lạc?

Mổ chính loạn.

==

Hằng ngày văn.

Vô cp.

Viết vui vẻ chơi.

Không có logic cùng chủ tuyến.

ooc khắp nơi đi.

Truyện đang xem

Về tác giả