Đọc Truyện [danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

Tác giả: G.
Thể loại: ABO, 1x1, ( tổng tài) ôn nhu công X (dương quang) cường ngạnh thụ, ngược rải rác, có H, chuyện xưa kể lại, sinh tử, HE.
Số chương: 40 chương
Tiến độ: 13/08/2018 - 02/01/2019

Văn án:
"Anh biết không, cái giá tôi phải trả cho tuổi trẻ nông cạn chính là bản thân bị người mà tôi tin tưởng nhất, bỏ rơi".

Truyện đang xem

Về tác giả