Đọc Truyện [Đam Mỹ] Phòng Khám Tâm Lý 419 - Tơ hồng K - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Tơ hồng K

Editor: Thượng Quan Lăng ( Lăng Nhi )

Beta: Tử Ngạn

Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H, chính kịch, Lam Bạch, đại thúc, 4p, SM.

Toàn bộ truyện thuộc về "Vạn Thụ Lâu", mang đi xin vui lòng ghi nguồn.

Link: https://vanthulau.wordpress.com/ml-phong-kham-tam-ly-419/

Truyện đang xem

Về tác giả