Đọc Truyện [ĐAM MỸ/HOÀN] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Phù Bạch Khúc

Edit: DevilsNTT

•Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng, Thần tiên ma quái, Thần thoại, Song hướng thầm mến, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1.

•Vai chính: Diêm Vương, Tử Thần, Hắc Bạch Vô Thường, Hải Thần (Poseidon) Thần Tình Yêu (Venus), Satan, Thiên Thần
•Vai phụ: Tiểu Ái Thần Cupid.

•Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad. Các Trang Khác Đều Là "ĂN CẮP"

17/9/2021-13/12/2021

#NTT

Truyện đang xem

Về tác giả