Đọc Truyện [Đam mỹ - Hoàn] Ký Sự Của Bồ Câu Tinh- Mộc Lý Tịch Dương - GICUNGCO.ORG

Tên gốc: Cáp tử tinh ký sự 鸽子精记事

Tác giả: Mộc Lý Tịch Dương 木里夕阳

Thể loại: Cổ trang, tu tiên, tiên ma thần quái, Nhân x yêu, chủ thụ, HE

Tích phân: 1,279,010

Nguồn: Tấn Giang

Bản raw lấy từ http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/03/ky-su-cua-bo-cau-tinh.html?m=1

Bản gốc: Hoàn 42 chương

Nhân vật: Cốc Tắc Minh, Tinh Biến

Trans: Toffee

Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

Làm vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không chuyển ver hoặc dùng với mục đích thương mại.

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng trên wattpad Toffeeincoffee và trang web hesmyjade.wordpress.com. Không chấp nhận bất cứ hình thức repost nào!

Những chương có pass mọi người vui lòng về WordPress xem nhé ❤️ vì mình phát hiện bên các trang repost tự động lấy truyện trên wattpad về :(
Link post trong truyện không hiện, mọi người check link bên profile trong wattpad của mình nhé.

Truyện đang xem

Về tác giả