Đọc Truyện [Hoàn] Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Thanh Xuân

Thể loại: nam × nam, cổ trang, chủ thụ, giáo chủ công, thần y sau phế nhân thụ 1x1, HE

Nhân vật chính: Mộ Ảnh Phong x Lãnh Huyết Thu

Tình trạng: Hoàn 28 chương

Bìa: Trân Trần


Lãnh Huyết Thu là thần y nổi tiếng khắp giang hồ người người cầu mà không được lại có tâm tư với Mộ Ảnh Phong

Chỉ tiếc người này là giáo chủ xưng bá giang hồ trên đỉnh nhân sinh, đại ma đầu xem mạng người như cỏ rác, suốt ngày lạnh lùng không tiếp xúc với ai lại càng không màng đến ái tình

Mộ Ảnh Phong đem người từ kỷ viện hết mực đặt vào tâm tư, nữ nhân bệnh nặng lại khiến Lãnh Huyết Thu một thân công lực cả đời mất hết trở thành một phế nhân

Truyện đang xem

Về tác giả