Đọc Truyện [Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn
Tác giả: Trà Tra Tra
Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1
Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoàn)
Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành (2/09/2022 - ?)
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
----------------------------------
Truyện được edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Chủ nhà không biết tiếng Trung, nội dung chỉ đúng khoảng 60-70%. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @nepenthe168, vui lòng không bưng đi đâu.

Truyện đang xem

Về tác giả