Đọc Truyện [Đam Mỹ-Cao H] Bác Sĩ Dâm Đãng - Mặc Vũ Yên Dạ - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, cường-cường, cao H.

Tình trạng: Hoàn

Edit: Liêm Hồ Đằng

....

● Truyện tớ Reup với mục đích đọc offline và chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kỳ điều gì phiền lòng từ editor hay tác giả truyện, tớ sẽ gỡ truyện ngay lập tức!

Truyện đang xem

Về tác giả