Đọc Truyện [ Đam mỹ 12 Cung Hoàng Đạo ] Cong Không Phải Lỗi Tại Tụi Em('・Д・)」 - GICUNGCO.ORG

❌ CẤM XEM CHÙA ❌✋?✋?✋?

E hèm! Ở một thế giới song song với thế giới chúng ta đang ở là thế giới của những chòm sao. Họ đại diện cho tính cách trong mỗi con người chúng ta!

Ở đó, Chúa trời là một người rất vĩ đại và là một nhà tiên tri. Mọi việc ngài dự đoán lúc nào cũng vô cùng chính xác! Vào một ngày đẹp trời, ngài bảo đã thấy một việc rất kinh khủng! Những chòm sao nảy sinh tình cảm với nhau trong trường học! Tương lai họ sẽ là những trụ cột vững chắc cho thế giới, nếu việc này mà xảy ra thì sẽ rắc rối to!

Để tránh xảy ra trường hợp đó, các vị hiền triết đã chia Starlight, ngôi trường họ học ra thành hai khu. Khu nữ và khu nam để tránh xảy ra tình trạng yêu sớm. Nhưng không ai có thể ngờ rằng họ đã gây ra một việc khó giải quyết hơn!!!

Cho xin miếng nhận xét nha mọi người!


Nguồn ảnh: Coffe team.

Truyện đang xem

Về tác giả