Đọc Truyện Cuồng Ghen - [ĐenxCam] - 19 days (fanfic dịch) - GICUNGCO.ORG

Ngược, tình huống cẩu huyết, đường có thuỷ tinh a~ ( =p=)
Kết HE~

Fanfiction của couple Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (He Tian x Mo Guan Shan) Nhân vật trong tác phẩm manhua [19 days] của Old Xian
Tình Trạng bản gốc: Hoàn
Edit : Thịt Dê Nướng
Edit chui chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG ĐƯỢC chuyển ver hay mang đi đâu cả!!!!
Mong đừng báo người ta... ( T - T) TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN Wattpad và Wordpress!!! Những nơi khác đều không phải chính chủ!!!

Nguồn bản gốc: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404455621742166059

Truyện đang xem

Về tác giả