Đọc Truyện Cuộc chiến bản thảo - Bản Lật Tử (Hoàn ) - GICUNGCO.ORG

Truyện mình đăng chưa được sự đồng ý của editor. Mình đăng truyện với mục đích đọc truyện được thuận lợi khi không có internet. Khuyến khích mọi người đọc ở nhà edit để ủng hộ editor. Link truyện: https://nguyennphuongg.wordpress.com/cuoc-chien-ban-thao/
Nội dung:
Nếu có bạn trai là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, sẽ có trải nghiệm thế nào?
Khi bạn đắc tội với anh ấy , anh ta sẽ miệt thị bạn : "Trong tiểu thuyết của anh, người như em chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái người chết."
Khi bạn vô cùng đắc tội anh ấy, anh ta sẽ uy hiếp bạn : "Em có tin anh lấy tên em đặt cho người chết đó không ?"

Khi bạn vô cùng vô cùng đắc tội anh ấy , anh ta sẽ bổ sung thêm một chút : "Đồng thời nạn nhân sẽ bị một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt cực kỳ hung bạo làm nhục cho đến chết."
Nhưng nếu trùng hợp bạn là người biên tập cho vị tác giả này, những đe dọa trên cũng chẳng đáng sợ chút nào, việc anh ấy cần làm chỉ có một chuyện :
Chày cối không chịu nộp bản thảo :") [Tha Cảo - 拖稿]

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,990,162

Luợt xem: 1,631,504

Luợt xem: 6,515,730

Luợt xem: 22,945,273

Luợt xem: 7,393,082