Đọc Truyện Cùng em trọn kiếp nhân sinh; NoMin - GICUNGCO.ORG

Lee Jeno nhận được một cuộc gọi từ quá khứ.

------

Tựa gốc: 我愿只为你虚度漫长时光
Tác giả: mañjusaka_红红打字机
Biên tập: virgonuna
Link gốc: https://whatdidthefoxsay.lofter.com/post/1f299eeb_1cbcc2961
Bản gốc: 20k words (đã hoàn thành)
Ảnh bìa: q_climax


LƯU Ý:

ㅡbản việt ngữ được thực hiện hoàn toàn phi lợi nhuận, đã được sự cho phép của tác giả. xin vui lòng không mang ra khỏi wattpad.

ㅡxin hãy ghé thăm và ủng hộ tác giả theo địa chỉ đã đính kèm.

ㅡtựa đề tiếng việt do mình tự đặt để gần gũi hơn.

Truyện đang xem

Về tác giả