Đọc Truyện Cực Phẩm Hạ Đường Phi - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Hương Miêu Miêu

Editor: Luna Huang

Thể loại: Trọng sinh, trùng sinh, cổ đại

Nguồn: http://vongthuuyen.com/cuc-pham-ha-duong-phi/

Ngược trước sủng sau, nam chủ không hề sạch, có người bảo tội nữ chủ.

Văn Án:
Xuyên qua nàng là hòn ngọc quý trên tay tướng phủ, nhưng cũng là một con cờ được cha an bài tiến vào vương phủ. Thành ra bị chồng ruồng bỏ, chỉ vì giết nữ nhân mà hắn yêu mến nhất. Mà, hắn biết rõ nàng gả đến còn có mục đích khác, cũng biết nàng giết nữ nhân yêu mến của mình, hắn lại không thể giết nàng. Mỗi ngày đối mặt với cái đinh trong mắt, vì giải hận hắn chọn để nàng sống không bằng chết. . .

Truyện đang xem

Về tác giả