Đọc Truyện Cryptics - Những câu chuyện ngắn. - GICUNGCO.ORG

Bạn thích kinh dị chứ ?
Do you like horror?
-----------------------------
Những Cryptics này gồm tất cả những cái mình dịch và mình tự viết. Sẽ ghi rõ ràng nguồn dịch và link.
***
Written by: TBM - Biu Victor
Edited by: TBM - Biu Victor

Truyện đang xem

Về tác giả