Đọc Truyện Creepypasta Những Nỗi Sợ Thầm Lặng - GICUNGCO.ORG

100 câu chuyện về những nỗi sợ thầm kín ít người biết nhưng ai cũng hiểu

Truyện ngắn dịch lại và tự chế bởi Dâu

Truyện đang xem

Về tác giả