Đọc Truyện Creepypasta Những Nỗi Sợ Thầm Lặng - GICUNGCO.ORG

100 câu chuyện về những nỗi sợ thầm kín ít người biết nhưng ai cũng hiểu

Truyện ngắn dịch lại và tự chế bởi Dâu

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 17,617,836

Luợt xem: 1,771,095

Luợt xem: 1,367,989

Luợt xem: 2,868

Luợt xem: 64,267

Luợt xem: 1,927,428

Luợt xem: 157,107

Luợt xem: 30,830

Luợt xem: 522,192