Đọc Truyện [Cover] [Chaelisa] [Futa|18+🚫| H cao] Bác Sĩ Park! Giúp em  - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Thư Thư
Cover
Chaeng: công
Li: thụ
Do mình không tìm được au gốc để xin phép cover, nên nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào nha. Hoặc nếu au gốc có thấy thì có thể vui lòng cmt đâu đó trong truyện để mình có thể inbox xin phép ạ.
Cảnh báo: Ngôn từ nhạy cảm, 18+ nếu không thích hợp có thể ngưng đọc ạ.
Và vì mình rất mê Chaelisa nên mình quyết định cover nhiều truyện về ver Chaelisa. Khả năng sáng tác của mình không cao, nên đa số sẽ là cover và đây là bộ đầu tiên mình cover hy vọng mọi người ủng hộ.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 17,376,309

Luợt xem: 4,669,684

Luợt xem: 7,724,351

Luợt xem: 1,611,113

Luợt xem: 2,976,585

Luợt xem: 4,763,055