Đọc Truyện Cốt cách một quý ông - GICUNGCO.ORG

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy kiêu hãnh.

Cover: hwangthien from @T3-Team.

Highest ranking: #1 in Thriller

Truyện đang xem

Về tác giả