Đọc Truyện [Cổ xuyên kim] Số lý vương miện - Tam Phân Lưu Hỏa (201~End) - GICUNGCO.ORG

Bởi vì thực nghiệm sai lầm, Lạc diệp xuyên đến địa cầu, ngoài ý muốn phát hiện, nơi này ở áo trạch ngươi đại lục trân quý vô cùng tri thức cư nhiên quảng vì truyền bá......

Một câu văn án: Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ!
Tag: Cổ xuyên kimSảng vănThăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lạc diệp ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Truyện đang xem

Về tác giả