Đọc Truyện Có thai với thằng bạn thân!!!  - GICUNGCO.ORG

-Tao không ngờ mày là con người như vậy, đến cả bạn thân mà mày cũng có bầu được. Chúng tao chia tay cũng vì mày, ngày mai tao có chết cũng là do mày đấy Linh!!!
---------------------------------------------
-Hay là tao và mày bỏ nó đi, tao mệt mỏi lắm rồi Tuấn à...
Hạnh phúc đâu phải đến dễ dàng, không biết trân trọng, nắm giữ thì sẽ vụt mất.

Truyện đang xem

Về tác giả