Đọc Truyện [Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng - GICUNGCO.ORG

Chú ý nhỏ trước khi vào truyện:

- Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ.

- Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả.

- Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện.

- Trang nhà của chị tác giả là: https://thapnhiky.wordpress.com/ nếu ai thích truyện của chị thì có thể vào đó tìm đọc. Nếu không thích, xin đừng buông lời xúc phạm và hãy ấn click back.

- Vui lòng không re-up hay copy mà không ghi đầy đủ bản quyền của tác giả gốc dưới mọi hình thức.

Xin cảm ơn !

✦ solaire.

Truyện đang xem

Về tác giả