Đọc Truyện [Chuyển Ver]《VKook》 Chồng Ngốc Dễ Thương - GICUNGCO.ORG

_Nguồn : @Eda_ZhouYu

_Couple gốc : Hoàng Cảnh Du × Hứa Ngụy Châu

_Chuyển ver : Kim TaeHyung × Jeon JungKook

_Thể Loại : Boyloves, pink , sủng , ngọt

_Nội dung : Kim Taehyung là Kim thiếu thứ 2 của nhà họ Kim , nhưng từ nhỏ đã mang căn bệnh tự kỷ.

Jeon JungKook là nhân viên điều dưỡng cũng như y tá của khoa thần kinh.

Cậu gặp anh trong lần điều trị và sau đó anh không thể sống thiếu cậu.


-------
Bộ truyện thứ ba tớ chuyển ver của tác giả @Eda_ZhouYu ! các cậu ủng hộ tớ nhé !♡

Truyện đang xem

Về tác giả