Đọc Truyện [ CHUYỂN VER ] Làm Sao Để Ngưng Nhớ Hắn  - GICUNGCO.ORG

Truyện gốc : Làm Sao Để Ngưng Nhớ Anh

Tác giả : Mộng Tiêu Nhị

convert : Sakahara
editor : Mãn Mãn

* truyện được chuyển ver phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor *

Mình rất thích tác phẩm này, mình muốn chia sẻ cho mọi người dưới dạng fanfic để mọi người cùng đọc lúc rảnh

p/s : mọi người có thể để lại bình luận phía dưới truyện mà mọi người chưa đọc, nhưng muốn chuyển ver thành fanfic mình sẽ làm

Truyện đang xem

Về tác giả