Đọc Truyện Chuyển giao || 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐲 || 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 - GICUNGCO.ORG

« Chuyển giao »

Vào thời khắc chuyển giao, Mikey chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Và rồi, màu mực vây lấy trái tim trống rỗng của em. Bôi đen.

Tác giả: Dĩ Lạc
Warning: OOC
Note: Mikey và Dark Impulse của em

Truyện đang xem

Về tác giả