Đọc Truyện CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH  - GICUNGCO.ORG

- Đoán được rồi phải không ? Bây giờ vật gì đang kề trên cổ em nào ?
- Tào Nghị ! xin anh đừng làm vậy. Vì sao anh lại làm vậy với em ? Em đâu có phạm lỗi gì?
- Em đoán xem đây là vật gì ?
-Là.... là dao.

Truyện đang xem

Về tác giả