Đọc Truyện CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ (h) end - GICUNGCO.ORG

Nàng là môt bào thai kỳ dị mang trí nhớ của kiếp trước, đi đến thời đại cổ xưa này. Ông trời dường như muốn bồi thường cho nàng, cho nàng một mái ấm hạnh phúc được cha mẹthương yêu chìu chuộng. Trong cuộc đời của nàng, nàng cứu một vịthái tử, và từ đó nàng đã thayđổi lịch sử của quốc gia này. Sau đónàng cứu rất nhiều rất nhiều người, dung những người đó để khuêch trương sự nghiệp của mình, mà một trong những người đó chính là người mà cả đời nàng yêu nhất

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 20,493,937

Luợt xem: 927,466

Luợt xem: 4,873,190

Luợt xem: 6,821,955

Luợt xem: 4,983,854