Đọc Truyện Chỉ là Mặt Trăng khi Cậu là Mặt Trời - GICUNGCO.ORG

Có đứa nhóc hờn dỗi:
"Cậu như mặt trăng ấy, bạn gái nào cũng thấy cậu đi theo bước chân của họ."
Có đứa lại bình thản:
"Tôi chỉ là mặt trăng của riêng mình cậu."
...
"Vả lại, tôi chỉ làm mặt trăng khi cậu là mặt trời thôi!"

Truyện đang xem

Về tác giả