Đọc Truyện (CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn) - GICUNGCO.ORG

Tình yêu làm cho người ta thật không thể hiểu nổi. Dù là người chủ động nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra tất cả đều không phải như vậy....

Truyện đang xem

Về tác giả