Đọc Truyện [CHAENNIE] - LÃNH ĐỊA  - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Tiêu Thành

Thể loại: Danmei

Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, 1×1, ghen tuông điên cuồng quân nhân Alpha công x điềm đạm thâm tình bác sĩ Beta thụ, sinh tử văn, máu chó, cao H, HE

Edit: Mimi, DLinh

Beta: Chi

Truyện cover

Đủ 🔞🔞 hãy đọc truyện nhé

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 856,278

Luợt xem: 6,459,826

Luợt xem: 19,335,784

Luợt xem: 3,911,807

Luợt xem: 4,786,638