Đọc Truyện | chaelice | ràng buộc câm lặng  - GICUNGCO.ORG

[chaelice/lichae]

Cuộc sống của hai kẻ tật nguyền.

bottom!Rose - top!Lisa.

Chuyển thể từ một bộ manhua.

Link truyện gốc: http://m.truyentranhtam.com/rang-buoc-cua-cam-lang/

Đừng đem đi đâu cả vì bộ này không thuộc về tớ.

Truyện đang xem

Về tác giả