Đọc Truyện Câu chuyện nhà GMMTV  - GICUNGCO.ORG

Câu chuyện do tui tự tưởng tượng không có thật lâu lâu sẽ có sự liên kết một phần câu chuyện có thật bên ngoài.
🚫KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Truyện đang xem

Về tác giả