Đọc Truyện [HOÀN - CAO H] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI! - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu

Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc.
•Đầu tiên là do đợi edit quá lâu
•Hai là mình không có tiền mua truyện=))

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,994,644

Luợt xem: 6,585,103

Luợt xem: 7,418,559

Luợt xem: 1,663,731

Luợt xem: 23,025,117